انتقادات و پیشنهادات

اخلاق ‌مداری

تیم پیشتیبانی هومتیک خود را موظف می داند تا پاسخگوی انتقادات و پیشنهادات کاربران عزیز اپلیکیشن مدیریت ساختمان باشد. لذا شما کاربران و کارشناان عزیز می توانید از طریق فرم ذیل با پشتیبانان مجموعه در ارتباط باشید.